top of page

TIDSLINJE 1935 - 1939

1935 - 21 år

Helge søker seg på 6 divisjons forskole til befalskolen i Harstad. Over 200 mann søkte og 20 ble tatt opp, Helge var en av dem.

Han hadde ikke noen tanker om en militær karriere men så heller skolen som en utdannelse han kunne få brukt for senere i livet.

1937 - 23 år

5 Mai 1937 dør hans far Hjalmar Marinius Mathiassen, kun 55 år gammel av magekreft. Gården på Kjerringnes blir driftet videre av Hjalmars sønn Agnar Mathiassen.

1938 - 24 år

Helge var en aktiv friidrettsmann og kjent i bygda for å være veldig rask. Han tok bla. salto over gårsdhesten og forlengs salto på ski var en smal sak. Han beholdt mye av sin spenst og styrke lang opp i sine eldre dager.

Helge Mathisen

Her er Helge avbildet med kull kamerater fra 2 klasse våren 1938.

Helge som nummer to nede fra venstre.

Hopprenn var populære på den tiden. Helge vant sitt første hopprenn når han

var 9 år. Premien var en sølvskje. 

Noen av pokalene til Helge.

Friidretts medaljene til Helge.

 

MAI 1938
Helge uteskamineres fra forskolen på 6 divisjons befalskole. Han får nå Korporal grad.

 

FELTARTILLERIETS BEFALSSKOLE OSLO

15 Juni 1938 - 05 Mai 1939

Helge kommer inn på Hærens Befalsskole for feltartilleri og setter kursen til Oslo. Her er han til Mai 1939, hvor han ved endt kurs får Sersjant grad. 

1939 - 25 år

Høsten 1939 er Helge befal på rekruttskolen på Setermoen. Da krigen brøt ut i europa erklærte Norge seg nøytral, og det var behov for nøytralitetsvakt på våre grenseoverganger og havner. Utpå høsten ble Helge kommandert til å lede tropper som dels hadde vakt på Narvik havn og dels ved Nordalsbroen ved Ofotbanen

Kullbilde av rekrutter. Bildet er nok tatt høsten 1939 på Setermoen. Om jeg ikke tar helt feil så er karen som står til venstre for Helge Kåre J. Stenwig. Kåre er forfatter av boken "Vi bomber nazi Tyskland - en debrief". Kåre flyktet med Helge til England i skøyta "Rypa".

Helge Mathisen Narvik Havn nøytralitetsvakt

Helge til høyre på kaia i Narvik havn da norske soldater ble mobilisert til nøytralitetsvakt.
Kilde: Avisen Tromsø "I gamle dager". Foto Markus Stokmo

Helge Mathisen Narvik Havn Nøytralitetsvakt

Nøytralitetsvakter på kaia i Narvik havn.
Kilde: Avisen Tromsø "I gamle dager". Foto Markus Stokmo

Sen høsten 1939 kom det et rundskriv fra overkommandoen hvor de søkte etter speidere til Hærens flyvåpen. Som mange andre så drømte også Helge om å fly, så han var snar å sende inn en søknad via tjenestevei til Hærens speiderskole på Kjeller.

 

Januar 1940 blir Helge tatt inn som elev ved Hærens Speiderskole på Kjeller.

 

bottom of page