top of page
Helge Mathisen Spitfire OUT57 MKIIb

Helge på en Spitfire MK II. Bildet er fra RAF Eshott OTU 57 våren 1944.

 

 

VELKOMMEN til Helge Valdemar Mathisen sin minnesider fra hans tid som flyger under og etter den andre verdenskrig.


Undertegnede Stig Mathiassen har hatt flydilla siden jeg var en liten gutt og onkel Helge (min fars onkel) som vi kaller han, har alltid pirret min nysjerrighet. Jeg har møtt Helge mange ganger men fikk han aldri på gli når det gjaldt historier. Noe hans barn også bekrefter. Dette var ikke noe tema hjemme hos dem. Mulig grunnen var for å glemme. Det er vel ikke for å skyve under et teppe at det var en ekstrem påkjenning disse gutta gikk igjennom.

 

Har mange ganger tenkt tanken å få samlet inn det som måtte være der ute av informasjon blant familien, men det har blitt bare med tanken. Det var etter at jeg fikk Spitfire Saga bøkene til Cato Guhnfeldt av min kjære Renate til jul 2013, at jeg tok action. Resultatet finner du her og forhåpentligvis kommer mere når dette blir kjent.

 

En spesiell takk til hans barn Guri (1947), Tore (1949) og Inger Marie (1952). Samt svigersønn Sven for å ha fremskaffet bilder og historier om Helge. En stor takk til min kone Renate Mathiassen som har hjulpet meg med korrektur lesing. 

Beklageligvis er mange av de gamle bildene bla. Helges fotobok blitt borte under hans mange flyttinger i sin karriere, men de som er gjengitt her gir et godt bilde av Helges historie.

 

Noen av bildene som er brukt er funnet på nettet og er kun ment som illustrasjon, og har nødvendigvis ikke noe å gjøre med Helge. Jeg har prøvd så godt jeg kan å henvise til kilde. Skulle noen ha kommentarer eller har påfyll av både bilder og stoff, er jeg takknemlig for tilbakemelding. Se i headinger under Kontakt.

 

 

Dere er heldige som er i den generasjonen som slipper å fly ned imellom

byer og hus for å skyte på mennesker, som er som oss.
Helge Mathisen

 

 

bottom of page